این پایگاه داده حاوی فهرستی از انواع آثار است. این فهرست انواع آثاری است که موزه بریتانیا برای مستندسازی بیش از 3 میلیون اثر هنری-فرهنگی-تاریخی خود از آن استفاده می‌کند. آثاری که در طی 150سال فعالیت این موزه و از سرتاسر جهان گردآوری شده است. فراوانی و گوناگونی این آثار به این مستند غنا و کیفیت مناسبی داده است. از انواع ظرف و سفالینه تا ادوات جنگی، از سرستون و کاشی تا عکس و خوش‌نوشته، پوشاک تا وسایل خلق آثار هنری، درسطوح مختلف این مستند ظاهر شده‌اند. تمام یا بخشی از این مستند می‌تواند توسط سازمان‌های مشابه نظیر موزه‌ها و مراکز نگهداری آثار که به مستندسازی میراث فرهنگی اشتغال دارند مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان: پايگاه مستند نوع اثر
نام: NHIMS_BM6
گروه: مستندات بريتانيا
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه