این پایگاه حاوی فهرستی از انواع روش‌ها یا تکنیک‌های تولید اثر است که توسط موزه بریتانیا برای فهرست‌نویسی بیش از 3 میلیون اثر مورد استفاده قرار گرفته است. آثاری که در طی 150 سال فعالیت این موزه از سرتاسر جهان گردآوری شده است. روش‌ تولیدهای متنوعی برای تهیه آثار مانند فلزی، شیشه، سفال و سرامیک در این مجموعه یافت می‌شود. موزه‌ها و مراکز نگهداری آثار می‌توانند از تمام یا بخشی از این روش‌‌ها برای توصیف تکنیک‌‎های مورد استفاده در تهیه آثار خود بهره ببرند.
عنوان: پايگاه مستند روش توليد
نام: NHIMS_BM7
گروه: مستندات بريتانيا
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه