این پایگاه حاوی فهرستی از انواع موضوعات است که توسط موزه بریتانیا برای فهرست‌نویسی بیش از 3 میلیون اثر مورد استفاده قرار گرفته است. آثاری که در طی 150 سال فعالیت این موزه از سرتاسر جهان گردآوری شده است. موضوع‌های متنوعی برای تهیه موضوع آثار مانند علمی، تجارت، معماری، هنر و ورزش در این مجموعه یافت می‌شود. موزه‌ها و مراکز نگهداری آثار می‌توانند از تمام یا بخشی از این‌‌ها برای توصیف موضوعات مورد استفاده در تهیه آثار خود بهره ببرند.
عنوان: پايگاه مستند موضوع
نام: NHIMS_BM10
گروه: مستندات بريتانيا
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه