این پایگاه داده حاوی بیش از هشتاد و پنج هزار آثار تجسمی در دنیا است. این آثار براساس نوع، طبقه‌بندی و بازنمایی شده‌اند. از انواع موجود می‌توان مجسمه، سنگ‌تراشی، نوشته روی سنگ و... اشاره کرد. در مورد بیشتر آثار موجود اطلاعات تکمیلی نظیر نوع، خالق، موقعیت، ماده سازنده و تصویر در دسترس است.
عنوان: پایگاه آثار تجسمی
نام: NHIMS_Sculpture
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه