هدیه ققنوس پایگاه داده‌ نمونه‌ای حاوی ده‌ها هزار اثر از موزه بریتانیاست. این پایگاه داده نمونه علاوه بر آن‌که خود حاوی اطلاعات با ارزش و قابل مطالعه‌ای است، برای معرفی امکانات تازه ققنوس هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش مهمی از محتوای این پایگاه داده از طریق فراخوانی مستندات به آن حاصل شده است. پس از اتصال به این پایگاه اطلاعات بیشتری در خصوص این اطلاعات فراخوانی شده و نحوه استفاده از این مستندات در جهت توصیف و استفاده از آثار مندرج در این پایگاه بدست خواهید آورد.
عنوان: هديه ققنوس
نام: NHIMS_BM2
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه