«پایگاه آثار غیرکتابی کتابخانه ملی ایران» یکی از پایگاه‌های داده‌ ایجاد‌شده در نرم‌افزار ققنوس است و به عنوان مرحله عملیاتی یک پروژه تحقیقاتی طراحی شده است. این پایگاه شامل فراداده‌های نمونه آثار حوزه میراث فرهنگی است که در قالب منابع غیرکتابی تولید شده‌اند و در مجموعه منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شوند. در «پایگاه آثار غیرکتابی کتابخانه ملی ایران» سعی شده است نمونه‌ای از کاربرد هستی‌شناسی‌ها بر مبنای الگوی مرجع مفهومی سی‌داک (CIDOC–CRM) برای سازماندهی اطلاعات منابع غیرکتابی که گروهی از منابع کتابخانه‌ای هستند به صورت واقعی و ملموس به معرض نمایش و استفاده گذاشته شود. شایان ذکر است که فرایند طراحی این پایگاه داده که با استفاده از امکانات و قابلیت‌های نرم‌افزار ققنوس انجام شده است، نمونه‌ای از همکاری، همفکری و تعامل مؤثر متخصصان حوزه علم اطلاعات با مهندسان و برنامه‌نویسان رایانه محسوب می‌شود.
عنوان: آثار غیر کتابی کتابخانه ملی ایران
نام: NHIMS_FAL
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه