این پایگاه حاوی فهرستی از انواع نوشتار است که توسط موزه بریتانیا برای فهرست‌نویسی بیش از 3 میلیون اثر مورد استفاده قرار گرفته است. آثاری که در طی 150 سال فعالیت این موزه از سرتاسر جهان گردآوری شده است. انواع نوشتار متنوعی مانند سنگ نوشته، کتیبه، مُهر و امضا در این مجموعه یافت می‌شود. موزه‌ها و مراکز نگهداری آثار می‌توانند از تمام یا بخشی از این انواع نوشتار در تهیه آثار خود بهره ببرند.
عنوان: پايگاه مستند انواع نوشتار
نام: NHIMS_BM8
گروه: مستندات بريتانيا
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه