این پایگاه داده حاوی از بیش از یکصدهزار نیایشگاه از سرتاسر دنیاست. نیایشگاه‌ها بر اساس نوع طبقه‌بندی شده و بازنمایی شده‎اند. در مورد بیشتر نیایشگاه‌ها اطلاعات تکمیلی نظیر موقعیت، تصاویر و مقاله‌های به زبان‎های فارسی و انگلیسی در دسترس است.
عنوان: نیایشگاه‌های جهان
نام: NHIMS_POW
گروه:
نسخه: 6.00
جستجو در این پایگاه