جستجوی شما به یک پایگاه داده محدود شده است.
جستجوی جدید در تمام پایگاه‌های داده
[محدودیت‌های بیشتر]
[محدودیت دلخواه]
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place1 | چاله غار (معدن 1) | http://www.wikidata.org/entity/Q5905564 | http://fa.dbpedia.org/resource/مجموعه_معادن_چاله_غار_وشنوه | Čale Ğār Mine 1
قم (شهر) | http://dbpedia.org/resource/Qom | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x69295 | http://fa.dbpedia.org/resource/قم
http://dbpedia.org/resource/Qom_Province | http://www.wikidata.org/entity/Q131664 | قم (استان) | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x69244
ایران، مرکزی | http://dbpedia.org/resource/Central_Iran | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x107927 | http://fa.dbpedia.org/resource/ایران_مرکزی | Central Iran
http://dbpedia.org/resource/Tehran | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x22567 | http://fa.dbpedia.org/resource/تهران | تهران (شهر) | Teheran
http://collection.britishmuseum.org/id/place/x56841 | تهران (استان) | http://www.wikidata.org/entity/Q590866
http://collection.britishmuseum.org/id/place/x32943 | North Iran | ایران، شمال
http://fa.dbpedia.org/resource/بوخوم | http://www.wikidata.org/entity/Q2103 | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x53809 | بوخوم
آرنسبرگ (منطقه) | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x115881 | http://www.wikidata.org/entity/Q7924
http://collection.britishmuseum.org/id/place/x18154 | نوردراین-وستفالن | http://dbpedia.org/resource/North_Rhine-Westphalia | Nordrhein-Westfalen
Bundesrepublik Deutschland | Deutschland | http://dbpedia.org/resource/Germany | آلمان | http://fa.dbpedia.org/resource/آلمان | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x18052
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place2 | http://www.wikidata.org/entity/Q5720319 | Weshnave | Veshnaveh | وشنوه | Vešnave | http://fa.dbpedia.org/resource/وش‌نوه | Vešnāve
برلین (شهر) | http://collection.britishmuseum.org/id/place/x28188
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place3 | ماینز (راین) | Mainz am Rhein
معادن چاله غار | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place4
چاله غار | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place5
http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place6 | http://www.wikidata.org/entity/Q636188 | شهر ری
http://www.wikidata.org/entity/Q4903034 | آرامگاه بی‌بی‌شهربانو‎ | http://qoqnus.nosa.com/resource/nik/place7